Nasi uczniowie zdają egzaminy 8-klasisty, maturalne i międzynarodowe na najwyższym poziomie.