halloween

Halloween w Up&Up

Dysponujemy bogatą ofertą zajęć dodatkowych, jak: gry i zabawy językowe, zajęcia kulturoznawcze, wieczory z językiem angielskim w dni wolne od zajęć oraz krótkie formy sceniczne. W procesie nauczania najmłodszych stosujemy śpiew, zabawy ruchowe, malowanie i odgrywanie ról. Nie ograniczamy dziecięcej wyobraźni, ale w sposób naturalny ją wykorzystujemy.

Zobacz co robimy w Up&Up po godzinach!