Zajęcia trwają od września do czerwca, za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury. Lekcje odbywają się między 15:30 a 20:00 w siedzibie „UP&UP”. Przed przystąpieniem do kursu kandydaci muszą przejść test sprawdzający ich umiejętności. Kursanci w cenie otrzymują podręcznik oraz inne materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów. 

Metody stosowane w czasie trwania zajęć ukierunkowane są na kształtowanie wszystkich umiejętności, a postępy kursantów regularnie kontrolowane. Każdy kurs kończy się testem obejmującym całość omawianego materiału. Na zakończenie każdy kursant, który uzyskał co najmniej 60% z egzaminu końcowego, otrzymuje certyfikat. Jest on niezbędny do rozpoczęcia nauki na wyższym poziomie w roku następnym.

Nasze kursy