Kursy dla dzieci

Dzieci 4-6 lat

W procesie nauczania najmłodszych stosujemy śpiew, zabawy ruchowe, malowanie
i odgrywanie ról. Naszym zdaniem nie można ograniczać dziecięcej fantazji i wyobraźni, ale w sposób naturalny należy je wykorzystać do nauki języka obcego.

Kurs języka angielskiego obejmuje 65 spotkań w układzie 2 x 45min
w tygodniu.
Dodatkowo, co 2 piątek zapraszamy uczestników kursu na bezpłatne zajęcia kulturoznawcze, konwersacje, gry i zabawy językowe bądź film.

 

 

Dzieci 7-12 lat

Dla dzieci w tym przedziale wiekowym oferujemy naukę języków angielskiego i niemieckiego.
Kurs obejmuje 65 spotkań w układzie 2 x 45 min w tygodniu.

Dodatkowo, co 2 piątek zapraszamy uczestników kursu na bezpłatne zajęcia kulturoznawcze, konwersacje, gry i zabawy językowe bądź film.