Kurs przeznaczony jest dla uczniów na poziomie Elementry. Stanowi naturalne przejście z etapu dziecięcego na młodzieżowy. Pozwala utrwalić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, pozwalając na zastosowanie poznanych struktur w praktyce. 75 minutowa lekcja to duża dawka speakingu.  

Naszym kursantom proponujemy naukę języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Celem kursu jest aktywne, swobodne oraz poprawne porozumiewanie się w języku angielskim. Zrozumiesz gramatykę i będziesz się nią swobodnie posługiwać. Nauczysz się pisać oraz czytać i słuchać ze zrozumieniem w języku obcym. Dzięki pracy w grupie nauczysz się swobodnie mówić w języku angielskim, wzbogacisz słownictwo i nabierzesz pewności siebie.   


  • przyjazna atmosfera,
  • tematyka zajęć dostosowana dla młodzieży,
  • zajęcia w grupach,
  • swobodna komunikacja w języku angielskim,
  • realizacja i poszerzanie podstawy programowej,
  • polubisz język angielski,
  • zainteresowanie kulturą anglojęzyczną.

Kurs języka angielskiego obejmuje 65 spotkań w układzie 2 x w tygodniu po 75 min.

Cena: 1550 zł –  I rata 200 zł, II-X rata 150 zł